ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Αναγνωστόπουλος ΓεώργιοςΣαρρής Θεόδωρος
Εξάμηνο: 8ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3 
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1 
Ώρες Εργαστηρίου: 0

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA212/

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στη μεθοδολογία επίλυσης Η/Μ προβλημάτων με τις μεθόδους των πεπερασμένων στοιχείων (FEM) και πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου (FDTD). Αριθμητική επίλυση προβλημάτων που διέπονται από τις εξισώσεις Laplace, τους νόμους του Gauss και Faraday σε ολοκληρωτική μορφή με FEM σε διαφορική μορφή στο πεδίο του χρόνου με FDTD. Παραδείγματα: τριφασικό καλώδιο, εναέρια γραμμή, μετασχηματιστής, DC-μηχανή. Ασκήσεις με υπολογιστή στα H/Μ πεδία Ι, ΙΙ. Γραφική αναπαράσταση διανυσμάτων και πεδίων. Προγραμματισμός αναλυτικών εκφράσεων ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου και των αντίστοιχων δυνάμεων στον ελεύθερο χώρο, μέσα σε διηλεκτρικά και μέσα σε μαγνητικά υλικά.