ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Μπάκος Γεώργιος
Εξάμηνο: 8ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA455/

Περιγραφή Μαθήματος

Το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Οικονομική παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας. Μελέτη και πρόβλεψη ηλεκτρικών φορτίων. Στατικά και δυναμικά μοντέλα πρόβλεψης καμπυλών φορτίου. Οικονομική κατανομή φορτίου στους θερμικούς σταθμούς με και χωρίς απώλειες δικτύου. Ένταξη θερμικών μονάδων παραγωγής. Κόστος εκκίνησης μονάδων. Υδροθερμική συνεργασία. Επίλυση του προβλήματος οικονομικής συνεργασίας με διάφορες μεθόδους (μέθοδος κλίσεων πρώτης και δεύτερης τάξεως, Gauss-Seidel, LaGrange). Ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και κοινοπραξίες ισχύος. Ασκήσεις που αφορούν τις παραπάνω ενότητες.