ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Κοσματόπουλος Ηλίας
Εξάμηνο: 9ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Περιγραφή Μαθήματος

Θεωρία αρίστου ελέγχου: προβλήματα ακρότατων με περιορισμούς ισότητας. Μη γραμμικός προγραμματισμός. Λογισμός μεταβολών. Αρχή του μέγιστου. Θεωρία Hamilton-Jacobi. Βέλτιστος Γραμμικός Ρυθμιστής: Λύση της εξίσωσης Riccati. Λύση με εξισώσεις Hamilton-Jacobi. Το πρόβλημα της Ανίχνευσης. Προβλήματα ελάχιστου χρόνου και έλεγχος Bang-Bang. Aναγνώριση Συστημάτων: Μέθοδοι αναγνώρισης παραμετρικών μοντέλων. Διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο. Σύγκριση των μεθόδων εκτίμησης. Θεωρία Εκτίμησης: Εκτίμηση μέγιστης πιθανότητας. Το όριο Cramer-Rao. Επαναληπτική εκτίμηση. Φιλτράρισμα Wiener.