ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Παπαδόπουλος Θεόφιλος
Εξάμηνο: 5ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA418/

Περιγραφή Μαθήματος

Ιστορική Εξέλιξη. Βασικές Έννοιες: μονοφασικά κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος, ισχύς, πολυφασικά συστήματα, τριφασικά συστήματα, συμμετρική και ασύμμετρη φόρτιση. Δομή συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Παραγωγή, μεταφορά, διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Το Ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας: Φυσικά στοιχεία και μηχανικά χαρακτηριστικά. Φορτία συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας: Ιδιότητες, ισοδύναμα κυκλώματα, αντιστάθμιση ισχύος. Θεμελίωση του προβλήματος ροής ισχύος. Σφάλματα στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας: είδη, βασικές έννοιες.