ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διδάσκοντες: Σαραφόπουλος Δημήτριος
Εξάμηνο: 5ο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA564/

Περιγραφή Μαθήματος

Ηλεκτρομαγνητική σύζευξη Ηλίου και Γής, διαστημικός καιρός και επιπτώσεις σε φυσικά και ανθρωπογενή συστήματα (τηλεπικοινωνίες, συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, GPS, δορυφορικά συστήματα, δρομολόγια πτήσεων). Ηλιος, ηλιακό δυναμό (Slow and Fast Dynamos), ηλιακές εκλάμψεις, μετατροπή μαγνητικής ενέργειας σε κινητική, επανασύνδεση μαγνητικών γραμμών (magnetic reconnection), θέρμανση στέμματος, στεφανιαίες εκπομπές μάζας (CMEs). Διαπλανητικός χώρος. Μαγνητόσφαιρα της γης, μορφολογία και ρευματικά συστήματα, μηχανισμοί θέρμανσης πλάσματος και επιτάχυνσης σωματιδίων. Μαγνητικές καταιγίδες και υποκαταιγίδες, φάσεις εξέλιξης, δημιουργία κλειστών μαγνητικών δομών με ή χωρίς πυρήνα, ρεύματα κατά μήκος του μαγνητικού πεδίου. Το ηλεκτρικό κύκλωμα του συστήματος Μαγνητόσφαιρας-Ιονόσφαιρας. Μηχανισμοί διέγερσης υποκαταιγίδων. Ιονόσφαιρα, ζώνες, μεταβολές, ιονοσφαιρική αγωγιμότητα, ιονοσφαιρικά ρεύματα Pedersen και Hall, ιονοσφαιρικοί ηλεκτροχείμαροι (auroral electrojets) και επαγόμενα ρεύματα επί της γηίνης επιφανείας. Ζώνες Van Allen. Ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός, μηχανισμός δημιουργίας κεραυνών. Ατμοσφαιρικό Δυναμό. Ηλεκτρικό κύκλωμα Ηλεκτρόσφαιρας. Γήινο μαγνητικό πεδίο. Προέλευση, Θεωρία πλανητικών Δυναμό. Δορυφορικά συστήματα στη μελέτη της μαγνητόσφαιρας και εξέλιξή τους.