ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Τσαουσίδης Βασίλειος
Εξάμηνο: 7ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TΜΑ181

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών. Αρχιτεκτονική δικτύων υπολογιστών. Πακέτα και στατιστική πολύπλεξη. Μετάδοση σημάτων, κωδικοποίηση, αξιοπιστία και απόδοση. Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων. Έλεγχος ισοτιμίας, έλεγχος αθροίσματος, κυκλικός έλεγχος πλεονάσματος. Επαναμεταφορά δεδομένων. Κυλιόμενο παράθυρο. Τοπικά δίκτυα υπολογιστών. Τεχνολογία Ethernet, Token Ring/FDDI, ATM, Wireless.Εκτεταμένα τοπικά δίκτυα. Πρωτόκολλα γεφυρών. Μεταγωγή δεδομένων. Αρχιτεκτονική μεταγωγέων. Εικονικό κύκλωμα. Μοντέλο αυτοδύναμων πακέτων.