ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Ζωηρός Κυριάκος
Εξάμηνο: 8ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA511/

Περιγραφή Μαθήματος

Φυσικό Επίπεδο. Ενσύρματα, Ασύρματα Μέσα μετάδοσης. Τεχνικές δικτύωσης. Μεταγωγή κυκλώματος, πακέτου, πλαισίου, κυψελίδας. Μετάδοση PCM. Δικτυακές τεχνολογίες και πρωτόκολλα επικοινωνιών. Ψηφιακά δίκτυα ολοκληρωμένων υπηρεσιών στενής και ευρείας ζώνης (N-ISDN, B-ISDN). Ασύγχρονος τρόπος μετάδοσης (ΑΤΜ). Τεχνολογίες SMDS. Τεχνολογίες TETRA. Εφαρμογές δικτύων επικοινωνιών. Μετάδοση φωνής, εικόνας και video. Καλωδιακή τηλεόραση. Σύγχρονα οπτικά δίκτυα (SONET). Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία (SDH). Θεωρία Ουρών