ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Παπανικολάου Νικόλαος
Εξάμηνο: 6ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA467/

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγικά στοιχεία για τις τεχνικές μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας και εφαρμογές τους. Ζεύξη και απόζευξη ηλεκτρικών κυκλωμάτων με παθητικά φορτία (ωμικό-επαγωγικό, κ.λπ). Ημιαγωγοί ισχύος (δίοδοι, θυρίστορ, GTO, BJT, MOSFET, IGBT, IGT): αρχές λειτουργίας στη μόνιμη και δυναμική τους συμπεριφορά και βασικές εφαρμογές Ελεγκτές: εισαγωγή, λειτουργία, απλά κυκλώματα. Ανορθωτές: Βασικές διατάξεις, αρχές λειτουργίας και εφαρμογές. Μετατροπείς (DC/DC,DC/AC και AC/AC): Βασικές διατάξεις, αρχές λειτουργίας και εφαρμογές. Φίλτρα: Ανώτερες αρμονικές, Φίλτρα εξάλειψης ανώτερων αρμονικών και φίλτρα εισόδου. Εισαγωγή στη χρήση του προγράμματος SPICEγια την προσομοίωση κυκλωμάτων ηλεκτρονικής ισχύος.