ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Αραμπατζής Αυγερινός
Εξάμηνο: 7ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 4 
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA376/

Περιγραφή Μαθήματος

Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) και Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Εννοιολογικός Σχεδιασμός, Μοντελοποίηση Δεδομένων, Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων. Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων, Περιορισμοί, Σχεσιακή Άλγεβρα. Η Γλώσσα SQL (Ορισμός Δεδομένων, Ερωτήματα, Όψεις). Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση. Δοσοληψίες. Διαχείριση ΒΔ, Αναφορά σε αναδυόμενες τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων. Το σύστημα διαχείρισης ΒΔ MySQL. Εργαλεία για τη διαχείριση και τον προγραμματισμό ΒΔ. Δημιουργία και επεξεργασία ΒΔ με τη γλώσσα SQL. Όψεις, Constraints, Triggers, Stored Procedures. Προσπέλαση ΒΔ από γλώσσες προγραμματισμού (C/C++, php).