ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Κυριακού ΓεώργιοςΧρυσομάλλης Μιχαήλ
Εξάμηνο: 5ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA407/

Περιγραφή Μαθήματος

Βασικές αρχές λειτουργίας και πρακτικής χρήσης: α) Ασύρματων Ζεύξεων: σημείου-προς-σημείο, σημείου-προς-πολλαπλά σημεία, των ασύρματων τοπικών δικτύων (WLAN), των κινητών επικοι- νωνιών επίγειων και δορυφορικών και των μικροκυματικών δορυφορικών ζεύξεων, β) Ενσύρμα- των ζεύξεων και ιδίως των τοπικών δικτύων (LAN) και των δικτύων εκτεταμένης περιοχής (WAN), γ) Οπτικών ζεύξεων, δ) Επίγειων και δορυφορικών συστημάτων αναμετάδοσης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ε) Συστημάτων ραντάρ και ζ) Ενδεικτικών συστημάτων τηλεματικής. Λόγω της μεγάλης έκτασης του αντικειμένου, αναλύεται μόνο ένα τυπικό ασύρματο, ένα τυπικό ενσύρματο και ένα τυπικό οπτικό σύστημα, με έμφαση στον τρόπο λειτουργίας του σε επίπεδο δια- γράμματος βαθμίδων (system level). Εξηγείται η ανάγκη χρήσης κάθε βαθμίδας, και ορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της. Η συμπεριφορά και η επίδοση του συστήματος προσδιορίζονται από τον προϋπολογισμό ισχύος και εύρους ζώνης (χρόνου ανόδου). Για κάθε ένα από τα υπόλοιπα συστήματα κάθε κατηγορίας αναλύονται μόνο η πρακτική χρήση και οι επιδόσεις του.