ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Μπάκος Γεώργιος
Εξάμηνο: 9ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA454/

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Ηλιακή Τεχνολογία. Ενεργητικά ηλιακά συστήματα. Μέθοδος τεχνοοικονομικής ανάλυσης f-chart. Ανάλυση ηλιοθερμικών συστημάτων για ηλεκτροπαραγωγή (συγκεντρωτικοί ηλιακοί συλλέκτες). Αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα. Αιολικά συστήματα. Τεχνολογία ανεμογεννητριών. Αιολικά πάρκα. Εφαρμογές αυτόνομων και διασυνδεδεμένων συστημάτων. Υδραυλική ενέργεια. Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί. Υβριδικά συστήματα πρώτης και δεύτερης γενιάς. Βιομάζα. Τεχνική εφικτότητα και οικονομική βιωσιμότητα των παραπάνω συστημάτων. Προσομοίωση των παραπάνω συστημάτων ΑΠΕ (MATLAB, TRNSYS). Οικονομική αξιολόγηση των παραπάνω. Επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης των ΑΠΕ. Ασκήσεις που αφορούν τις παραπάνω ενότητες.