ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Αραμπατζής Αυγερινός
Εξάμηνο: 8ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA361/

Περιγραφή Μαθήματος

Συνολοθεωρητικά μοντέλα. Επεξεργασία κειμένων, νόμοι των Zipf και Heaps. Κατασκευή ευρετηρίου. Μοντέλο χώρου διανυσμάτων, ζύγισμα όρων, υπολογισμός σκορ. Αξιολόγηση ποιότητας. Ανάδραση σχετικότητας και επέκταση ερωτήματος. Πιθανοτικά μοντέλα. Επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Κατηγοριοποίηση/ταξινόμηση (classification), φιλτράρισμα (filtering), και ομαδοποίηση (clustering). Αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό: μηχανές αναζήτησης, τεχνικές crawling, τεχνικές βάσει συνδέσμων. Ανάκτηση πολυμεσικής πληροφορίας.