Σημαντικές Ανακοινώσεις

Διάκριση Φοιτητή του Δ.Π.Θ. στη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Επταμελής ομάδα φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. συμμετείχε στο διαγωνισμό SEEMOUS 2019 (South Eastern European Mathematical Olympiad for University Students) που διεξήχθη στο Devin της Βουλγαρίας στις 12-17 Μαρτίου 2019, επιστρέφοντας με ένα Χάλκινο Μετάλλιο.
Η ομάδα, τη συμμετοχή της οποίας υποστήριξε οικονομικά το Δ.Π.Θ., αποτελούνταν από πέντε φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, Θοδωρής Τσιολάκης, Νικόλαος Σουμπενιώτης, Ζαφείριος Κολιδάκης, Κωνσταντίνος Κερμανίδης) και δύο φοιτήτριες από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Αλίκη Δρετάκη και Ελένη Μαριολοπούλου) ενώ την προετοιμασία της είχε ο Καθηγητής Μαθηματικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος.
Ο φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης διακρίθηκε στο διαγωνισμό κατακτώντας το Χάλκινο Μετάλλιο με υψηλή βαθμολογία, αναδεικνύοντας έτσι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ως ένα από τα Πανεπιστήμια με επιτυχή συμμετοχή στο φετινό διαγωνισμό.

Δηλώσεις και διανομή συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr//files/Dianomi_Earinou_2018-19.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019. 

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Ορκωμοσία αποφοιτούντων προπτυχιακών φοιτητών (Απρίλιος 2019)

H Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής (Π.Σ.) όρισε ως ημερομηνία της τελετής ορκωμοσίας των αποφοιτούντων όλων των Τμημάτων της Π.Σ. την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019.
Για να δείτε την ανακοίνωση της Κοσμητείας της Π.Σ. πατήστε εδώ.

Όσοι απόφοιτοι ΗΜ&ΜΥ επιθυμούν να συμμετέχουν στην ορκωμοσία θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στην Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν βρίσκονται στην Ξάνθη, μπορούν να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής είτε με fax είτε με email εφόσον η αίτηση φέρει επικύρωση για το γνήσιο της υπογραφής (πχ από ΚΕΠ).

Επισημαίνεται ότι την ημέρα της ορκωμοσίας οι απόφοιτοι θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της τελετής τουλάχιστον 15 λεπτά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης, ώστε να δηλώσουν την παρουσία τους στον αρμόδιο υπάλληλο από τη Γραμματεία του Τμήματος, έχοντας μαζί τους αποδεικτικό της ταυτότητάς τους (π.χ. δελτίο αστυνομικής ταυτότητας).

Σημείωση:
Για την έκδοση παπύρου διπλώματος απαιτείται η καταβολή παραβόλου 5€. Η κατάθεση των χρημάτων γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν το ακριβές ποσό.

Δημοσιεύτηκε η Διαπιστωτική Απόφαση του Υπουργού για το Integrated Master

Στο ΦΕΚ Β’ 204/2019 δημοσιεύτηκε η διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την υπαγωγή του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ του ΔΠΘ στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/17 (Α΄ 114) περί ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Επισημαίνεται ότι για την έκδοση της  διαπιστωτικής απόφασης υπήρξε θετική γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.)