ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Παπαμάρκος Νικόλαος
Εξάμηνο: 8ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA146/

Περιγραφή Μαθήματος

Χρώμα. Δυαδικές εικόνες. Tμηματοποίηση Eικόνων. Μείωση χρωμάτων. Tεχνικές τροποποίησης ιστογράμματος. Προσδιορισμός περιγραμμάτων και ορίων. Περ ιγραφείς Fourier. Mετασχηματισμός Hough. Εξαγωγή Χαρακτηριστικών. Βελτιστοποιήση εικόνων. Συμπίεση εικόνων. Αναλλοίωταχαρακτηριστικά. Tαξινομητές.