ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Κουκουρλής Χρήστος
Εξάμηνο: 7ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/T31Y/

Περιγραφή Μαθήματος

Κωδικοποίηση παλμών (line coding, Manchester, Miller, ΑΜΙ, HDB3, κλπ). Διαγράμματα αστερισμού. Ψηφιακές Διαμορφώσεις BPSK, DPSK, DEPSK, FSK, QPSK, 8PSK, 16QAM. Ανάκτηση χρονισμού (ωρολογίου). Φασματική απόδοση. Θεωρήματα Nyquist (απαιτούμενου εύρους ζώνης συχνοτήτων). Φίλτρα Raised Cosine. Διάγραμμα οφθαλμού. Διαφορική διαμόρφωση 16QAM – -πρότυπο V.29. Διαμόρφωση MSK, GMSK, π/4DQPSK. Διπλοδιαδική κωδικοποίηση, Διαμόρφωση PRS. Φίλτρα cosine. PLL. Συγχρονισμός, Bit synchronizer. Σύνθεση συχνότητας με PLL, DDS και συνδυασμός αυτών. Γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθμών – Scrambling.