ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Κουκουρλής Χρήστος
Εξάμηνο: 7ο εξάμηνο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA178/

Περιγραφή Μαθήματος

Ηλεκτρικές παραστάσεις δυαδικών ψηφίων. Πολύπλεξη σημάτων PCM. Κωδικοποίηση παλμών (line coding, Manchester κ.λ.π.) Πολύπλεξη σημάτων στο χρόνο (TDM). Διαφορική παλμοκωδική διαμόρφωση. Διαμόρφωση PWM. Διαμόρφωση Δέλτα. Προσαρμοζόμενη διαμόρφωση Δέλτα. Μετάδοση δεδομένων. Θεωρήματα Nyquist (απαιτούμενου εύρους ζώνης συχνοτήτων). Διαγράμματα αστερισμού. Ψηφιακές διαμορφώσεις BPSK, DPSK, DEPSK, QPSK, 16QAM, FSK, MSK, π/4DQPSK. Φασματική απόδοση. Φίλτρα Raised Cosine. Διάγραμμα οφθαλμού. Διπλοδυαδική κωδικοποίηση. Βρόχοι κλειδωμένης φάσης. Συγχρονισμός. Ανάκτηση χρονισμού (ωρολογίου). Σύνθεση συχνότητας με PLL, DDS και συνδυασμός αυτών. Γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθμών – Scrambling. Θεωρία πληροφοριών και κωδικοποίηση. Θεώρημα Shannon – Hartley.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ