ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Σαρρής Θεόδωρος, Φαρμάκης Φίλιππος
Εξάμηνο: 1ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA553/

Περιγραφή Μαθήματος

Α Μέρος
1. Μαθηματική Εισαγωγή: Διανύσματα, Άλγεβρα, Μιγαδικοί Αριθμοί
2. Διατήρηση της ενέργειας, Χρόνος και αποστάσεις, Η θεωρία της Βαρύτητας, 
3. Κίνηση, Οι νόμοι της Νευτώνειας δυναμικής, Διατήρηση της ορμής,
4. Χαρακτηριστικά των δυνάμεων, Έργο και δυναμική ενέργεια, 
5. Ειδική θεωρία της σχετικότητας, Σχετιστική ενέργεια και ορμή, Χωροχρόνος, 6. Διδιάστατες περιστροφές, Κέντρο μάζας και ροπή αδράνειας, Περιστροφές στο χώρο, 
7. Ο αρμονικός ταλαντωτής, Φαινόμενα συντονισμού

Β Μέρος
8. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, Φαινόμενα συμβολής, Περίθλαση,
9. Απόσβεση ακτινοβολίας, Σκέδαση του φωτός, Πόλωση,
10. Κβαντικά φαινόμενα, Η σχέση της κυματικής και της σωματιδιακής θεώρησης, Αρχή Αβεβαιότητας
11. Κινητική θεωρία των αερίων, Κίνηση Brown, Διάχυση,
12. Αρχές Θερμοδυναμικής, Θερμοδυναμικοί νόμοι, Εφαρμογές της Θερμοδυναμικής,
13. Κύματα, Η κυματική εξίσωση, Τρόποι δόνησης,
14. Στάσιμα κύματα, Ήχος, Αρμονική ανάλυση.