ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Δανίκας Μιχαήλ
Εξάμηνο: 9ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Περιγραφή Μαθήματος

Διαβάθμιση μονώσεων. Μερικές εκκενώσεις, μέθοδοι ανιχνεύσεως. Τεχνολογία και εφαρμογή των υψηλών τάσεων. Δοκιμές με υψηλές τάσεις. Συνδυασμοί μονωτικών υλικών. Μοντέλα διάρκειας ζωής μονώσεων. Στοιχεία στατιστικής αναλύσεως σε σχέση με τις μονώσεις.