ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Μπεκάκος Μιχαήλ , Σπηλιώτης Ηρακλής
Εξάμηνο: 8ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA413/

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγικές Μαθηματικές Έννοιες, Βασικά Μοντέλα Παράλληλου Υπολογισμού, Μηχανές Πινάκων Επεξεργαστών (SIMD), Μοντέλα Μηχανών Παράλληλης Τυχαίας Προσπέλασης (PRAM), Αποκλειστικής Ανάγνωσης, Αποκλειστικής Εγγραφής (EREW), Συνδρομικής Ανάγνωσης, Αποκλειστικής Εγγραφής (CREW), Συνδρομικής Ανάγνωσης, Συνδρομικής Εγγραφής (CRCW), Μηχανές Πολλαπλών ΚΜΕς (MIMD), Στενά Συνδεδεμένες Μηχανές Πολυεπεξεργασίας (TC-MIMD), Χαλαρά Συνδεδεμένες Μηχανές Πολυεπεξεργασίας (LC-MIMD), Συστολικές και Κυματοειδούς Mορφής Επεξεργασίας Μηχανές, Ταξινόμηση Παράλληλων Αλγορίθμων, Πολυπλοκότητα Παράλληλων Αλγορίθμων, Παράμετροι Αποτίμησης Απόδοσης, Τεχνικές Βελτίωσης Αποδοτικότητας, Δικαιότητα Παραμέτρων, Συγχώνευση και Ταξινόμηση σε Μηχανές PRAM, Επιλογή και Αναζήτηση σε Μηχανές PRAM, Υπολογισμοί Πινάκων, Αλγόριθμοι για Σταθμισμένους και Αστάθμιστους Γράφους.