ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Κυριακού Γεώργιος
Εξάμηνο: 8ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA191/

Περιγραφή Μαθήματος

Ανάλυση ολοκληρωμένων γραμμών μεταφοράς και παθητικών στοιχείων: μικροταινιών, ταινιογραμμών, συζευγμένων γραμμών, υβριδικών ζεύξεων και συζευκτών. Μικροκυματικά τρανζίστορ: MESFET, HEMT, HBT, Διπολικά. Παράμετροι σκέδασης: διαγράμματα ροής – ευστάθεια. Πόλωση ενεργών διατάξεων. Κυκλώματα προσαρμογής. Σχεδιασμός ενισχυτών: χαμηλού θορύβου, υψηλής ισχύος, στενής και ευρείας ζώνης. Σχεδιασμός φίλτρων, μικτών και ταλαντωτών. Εφαρμογές με το λογισμικό του σχεδιασμού μικροκυματικών κυκλωμάτων.