ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διδάσκοντες: Δημητρακόπουλος Γεώργιος
Εξάμηνο: 8ο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA438/

Περιγραφή Μαθήματος

Χειριστές δεδομένων σε αρχιτεκτονικές ψηφιακών επεξεργαστών.
Αρχιτεκτονικές Συστημάτων VLSI.
Βελτιστοποίηση της απόδοσης – παραλληλία στους υπολογισμούς – διαμοιρασμός πόρων.
προχωρημένα θέματα στατικής χρονικής ανάλυσης.
αυτοματοποιημένη ροή φυσικής σχεδίασης.
Δοκιμές Συστημάτων VLSI – σχεδιασμός για ελεγξιμότητα.
Μοντέλα καθυστέρησης κατανάλωσης ισχύος κυκλωμάτων και καλωδίων.
Σύνθεση δικτύου διαμοίρασης ρολογιού.
Επικοινωνία μέσα στο ολοκληρωμένο κύκλωμα (πρωτόκολλα – κυκλώματα).
Επικοινωνία μεταξύ περιοχών διαφορετικών ρολογιών/τάσης – συγχρονισμός – κυκλώματα ουρών.