ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Κοσματόπουλος Ηλίας
Εξάμηνο: 6ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1 
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA563/

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγικές και μαθηματικές έννοιες. Ανάλυση: εύρεση μαθηματικών προτύπων συστημάτων στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο της συχνότητας, διαγράμματα βαθμίδων, ισοδυναμία περιγραφών, ανάλυση συστημάτων στο χώρο κατάστασης, χρονική απόκριση, υπολογισμός σφάλματος, μελέτη ευστάθειας, αλγεβρικά κριτήρια ευστάθειας, κριτήριο Nyquist, γεωμετρικός τόπος των ριζών, απόκριση συχνότητας, διαγράμματα Bode. Σύνθεση: κλασικές μέθοδοι σχεδιασμού, προδιαγραφές κλειστών συστημάτων, δίκτυα αντιστάθμισης, ελεγκτές P.I.D., ψηφιακή υλοποίηση ελεγκτών, σχεδιασμός ελεγκτών με δύο βαθμούς ελευθερίας.