ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Πρατικάκης Ιωάννης
Εξάμηνο: 4ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA338/

Περιγραφή Μαθήματος

Βασικές έννοιες για σήματα και συστήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου. Συστήματα και Ηλεκτρικά Κυκλώματα. Μετασχηματισμός Laplace. Διαφορικές εξισώσεις και εφαρμογές Laplace σε σήματα και συστήματα συνεχούς χρόνο. Μετασχηματισμός Ζ, Ψηφιακά συστήματα, Αναδρομικές εξισώσεις. Συνέλιξη σημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου. Συνάρτηση Συστήματος, απόκριση συχνότητας, διαγράμματα πόλων και μηδενικών για αναλογικά και ψηφιακά συστήματα. Προσομοίωση αναλογικών συστημάτων με ψηφιακά συστήματα. Εισαγωγή στην σύνθεση αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων.