ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Νικολάου Γεώργιος
Εξάμηνο: 7ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4 
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA321/

Περιγραφή Μαθήματος

Πυρηνικές ακτινοβολίες. Πυρηνικές αντιδράσεις. Τεχνολογία των πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος. Παραγωγή ενέργειας και δημιουργία καταλοίπων από τους αντιδραστήρες. Συνθήκη κρισιμότητα των αντιδραστήρων. Μελέτη μονοενεργειακών και πολυενεργειακών νετρονικών πληθυσμών στους αντιδραστήρες. Δυναμική ανάλυση αντιδραστήρων. Διαχείριση πυρηνικών καυσίμων. Μεταφορά θερμότητας. Δυναμική κατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με πυρηνικό αντιδραστήρα.