ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Νικολαΐδης Βασίλειος
Εξάμηνο: 9ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA417/

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός και ρόλος της προστασίας. Μετασχηματιστές οργάνων. Ηλεκτρονόμοι. Προστασία υπερεντάσεως, αποστάσεως, διαφορική, κατευθυντική, πιλοτική. Προστασία διατάξεων συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Προστασία συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας έναντι μεταβατικών φαινομένων συχνότητας, τάσεως, ισχύος. Χρήση συγχρονισμένων μετρήσεων φασιθετών. Εκμετάλλευση σύγχρονων τάσεων στην αυτοματοποίηση υποσταθμών. Δικτύωση ηλεκτρονόμων. Πρωτόκολλο IEC-61850. Έξυπνα συστήματα επικοινωνίας και ελέγχου διατάξεων υποσταθμού. Προσομοίωση της προστασίας με χρήση λογισμικού: εφαρμογή σε συστήματα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, εφαρμογή σε συστήματα παραγωγής με συμβατικές και διεσπαρμένες γεννήτριες.