ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Παπαδόπουλος Φιλέλης Χρήστος
Εξάμηνο: 9ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA399/

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, διαχωρισμού των χωρίων (domain decomposition), τεχνολογία αραιών πινάκων και αλγορίθμων, τεχνολογία προσυντονισμού (preconditioning), σύγχρονες επαναληπτικές μέθοδοι, ταχείς ελλειπτικοί επιλυτές, πολυ-πλεγματικές μέθοδοι, Splines, Επίλυση Ολοκληρωτικών Εξισώσεων. Τεχνικές Monte-Carlo για επίλυση αριθμητικών προβλημάτων. Παράλληλος προγραμματισμός. Εφαρμογές υπολογιστικών μαθηματικών. Μαθηματικό – Υπολογιστικό Λογισμικό και Αλγόριθμοι, Βιβλιοθήκες, Aσκήσεις, Εκπόνηση εργασίας (υλοποιήσεις σε Fortran, C, C++, Java, MATLAB, OpenMP, MPI, κτλ.)