ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Σπηλιώτης Ηρακλής
Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA503/

Περιγραφή Μαθήματος

Αρχιτεκτονικές πολυ-επεξεργαστών, πολυ-υπολογιστών και τοπολογίες διασύνδεσης επεξεργαστή μνήμης, μετρικές αποτίμησης της απόδοσης, τους νόμους Amdahl και Gustafson, κατάτμηση και παραλληλισμό δεδομένων, παραλληλισμός εμφωλευμένων βρόχων, παράλληλος πολλαπλασιασμός πινάκων, ανταγωνισμός για τη μνήμη και επίδραση στην απόδοση, επικοινωνία διεργασιών, σωληνωτοί υπολογισμοί, καταμερισμός δεδομένων, κλειδαριές και ατομικές πράξεις, ανταγωνισμός για καταμεριζόμενα δεδομένα και επίδραση στην απόδοση, μεταβίβαση μηνυμάτων σε συστήματα πολυ-υπολογιστών, κόστος επικοινωνίας και επίδραση του στην απόδοση, συλλογικές επικοινωνίες, μη ανασταλτικές επικοινωνίες, αλγόριθμος παράλληλης ταξινόμησης ranksort, αλγόριθμος για το πρόβλημα των Ν σωμάτων, αλγόριθμος δενδρική αναζήτηση. Επίσης εργαστηριακές ασκήσεις σχεδίασης και υλοποίησης παράλληλων αλγορίθμων σε περιβάλλον
κατανεμημένης επεξεργασίας με χρήση του προτύπου MPI.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ