ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Γεωργουλάς Νικόλαος
Εξάμηνο: 7ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3 
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA429

Περιγραφή Μαθήματος

Στοιχεία κβαντομηχανικής: φωτόνια, αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και στερεών υλικών, παραγωγή ακτινοβολίας, μεγέθη χαρακτηρισμού της ακτινοβολίας. Ημιαγωγικές πηγές φωτός: δίοδοι φωταύγειας, ενδεικτικές μονάδες (οθόνες). Δίοδοι laser: αρχή λειτουργίας, ιδιότητες, υλικά, εφαρμογές. Ανιχνευτές φωτός. Φωτοαγωγοί: αρχή λειτουργίας, ιδιότητες, υλικά, εφαρμογές. Φωτοδίοδοι: αρχή λειτουργίας, ιδιότητες, υλικά, εφαρμογές. Φωτοτρανζίστορ: αμφιπολικά, FET. Φωτοθυρίστορ. Ειδικές φωτοδίοδοι. Ημιαγωγικές φωτοκάθοδοι. Μονάδες λήψης εικόνας και ολοκληρωμένοι φωτοαισθητές: σωλήνας λήψης εικόνων με matrix φωτοδιόδων, αρχές ολοκληρωμένων ημιαγωγικών αισθητών εικόνας, αισθητές έγχυσης φορτίου CID, αισθητές μετάδοσης φορτίου CCD. Οπτικοί ζεύκτες: αρχή λειτουργίας και ιδιότητες, βασικά κυκλώματα.