ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Ζωηρός Κυριάκος
Εξάμηνο: 9ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA170/

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή. Κυματοδήγηση-διαδιδόμενοι ρυθμοί οπτικών ινών απλού ρυθμού, απότομα και βαθμιαία μεταβαλλόμενου δείκτη διάθλασης. Φαινόμενα διασποράς λόγω υλικού και κυματοδήγησης. Μετάδοση παλμικών σημάτων. Απώλειες οπτικών κυματοδηγών. Μετρήσεις. Οπτικοί πομποί: χαρακτηριστικά φωτοεκπομπών και διόδων laser, φάσμα συχνοτήτων, διαμόρφωση και πολύπλεξη οπτικού σήματος. Οπτικοί δέκτες: φωτοανιχνευτές (δίοδοι ΡΙΝ και χιονοστιβάδας APD), θόρυβος οπτικών δεκτών, αποδιαμόρφωση (άμεση και σύμφωνη) οπτικών σημάτων. Σχεδιασμός συστήματος οπτικών επικοινωνιών: προϋπολογισμός ζεύξης, προδιαγραφές βαθμίδων, ρυθμός σφαλμάτων (ΒER) και λόγος σήματος προς θόρυβο.