ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Δημητρακόπουλος Γεώργιος
Εξάμηνο: 7ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA415/

Περιγραφή Μαθήματος

Διεργασίες κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Τρανζίστορ MOSFET και αγωγοί διασύνδεσης. Συνδυαστικές λογικές πύλες και συνδυαστικά ολοκληρωμένα κυκλώματα CMOS. Ακολουθιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα CMOS. Κυκλώματα μνήμης. Βασικές αρχές χρονισμού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Τεχνολογίες υλοποίησης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων – ASICs – FPGAs. Φυσική σχεδίαση. Γλώσσες περιγραφής υλικού – μικροαρχιτεκτονική. Προσομοίωση κυκλωμάτων – επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας.