ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Κυριακού Γεώργιος
Εξάμηνο: 8ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA356/

Περιγραφή Μαθήματος

Πρότυπα: συχνότητας, χρόνου, αντίστασης, χωρητικότητας, αυτεπαγωγής. Θεωρία σφαλμάτων. Ανάλυση σημάτων. Μετρήσεις συχνότητας, χρόνου και μήκους κύματος. Μετρήσεις συνθέτων αντιστάσεων στις ραδιοσυχνότητες: γέφυρες, δίκτυα Τ, μέθοδοι συντονισμού. RF μετρήσεις ισχύος: θερμιδόμετρα, βολόμετρα, θερμοζεύγη. Ανάλυση φάσματος: ψηφιακές τεχνικές, φιλτράρισμα και συνέλιξη. Τεχνικές σάρωσης συχνότητας: γεννήτριες σάρωσης, μιγαδικές παράμετροι δικτύων. Ανακλασιμετρία χρόνου TDR. Αρχές μικροκυματικών μετρήσεων. Μετρήσεις ανάκλασης. Μετρήσεις διάδοσης, Μετρήσεις θορύβου. Μετρήσεις έντασης μαγνητικού και ηλεκτρικού πεδίου: πρότυπα -τεχνικές. Μετρήσεις τεχνικών χαρακτηριστικών πομπών και δεκτών. Αυτοματοποιημένες μετρήσεις.