ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Χρυσομάλλης Μιχαήλ
Εξάμηνο: 7ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA130/

Περιγραφή Μαθήματος

I. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Εισαγωγή στην ενσύρματη και ασύρματη διάδοση, Ζώνες συχνοτήτων και ραδιοϋπηρεσίες.

II. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΥΣ: Θεωρία γραμμών μεταφοράς, Η διάδοση σε υψηλές συχνότητες, Η Ανάκλαση στο τέλος της γραμμής, Ο χάρτης Smith, Προσαρμογή, Διάδοση σε γραμμές με απώλειες, Συζευγμένες γραμμές και Διαφωνία, Διάδοση παλμών και μεταβατικών σημάτων, Ομοαξονικές και δισύρματες γραμμές, Μεταλλικοί και διηλεκτρικοί κυματοδηγοί, Ολοκληρωμένες μικροκυματικές γραμμές.

III. ΔΙΑΔΟΣΗ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ-ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ: Διάδοση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, Στοιχεία Κεραιών, Μηχανισμοί διάδοσης Ραδιοκυμάτων, Η Διάδοση γήινου κύματος, Η Διάδοση Ουράνιου κύματος, Η Διάδοση στην Τροπόσφαιρα, Ραδιοζεύξεις με σκέδαση, Διαλείψεις, Ραδιοθόρυβος και στατιστική, Μελέτη Ραδιοζεύξεων, Εισαγωγή στις δορυφορικές Τηλεπικοινωνίες, Κινητές τηλεπικοινωνίες