ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Γραββάνης Γεώργιος
Εξάμηνο: 3ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA388/

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στο Μαθηματικό λογισμικό Matlab, Mathematica και Maple, Περιγραφή βασικών λειτουργιών, Ορισμοί, μεταβλητές, τελεστές, βασικές σταθερές και εντολές, βασικές μαθηματικές συναρτήσεις, Διανύσματα, Πίνακες, Εισαγωγή στα γραφήματα, Μιγαδικοί, Γραμμικές εξισώσεις και συστήματα, Πολυώνυμα. Επαναληπτικές δομές και δομές ελέγχου. Παρεμβολή, Γραφήματα, Script files and function files, Επεξεργασία δεδομένων, Ολοκλήρωση, Διαφόριση, Πιθανότητες. Υπολογισμοί και γραφικά. Πίνακες και πράξεις πινάκων. Μιγαδικοί αριθμοί. Εξισώσεις και συστήματα εξισώσεων. Αριθμητική Ολοκλήρωση. Εφαρμογές σε Matlab, Mathematica και Maple