ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Καραφυλλίδης Ιωάννης
Εξάμηνο: 9ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA243/

Περιγραφή Μαθήματος

Κβαντικά συστήματα δύο καταστάσεων. Το κβαντικό bit (qubit). Κβαντικοί καταχωρητές. Κβαντικές πύλες. Κυκλωματικό μοντέλο κβαντικού υπολογιστή. Κβαντικοί υπολογισμοί. Κβαντικοί επεξεργαστές. Κβαντικός μετασχηματισμός Fourier. Κβαντική διεμπλοκή. Κβαντικοί αλγόριθμοι. Κβαντική τηλεμεταφορά. Στοιχεία κβαντικής κρυπτογραφίας.