ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Ζωηρός Κυριάκος
Εξάμηνο: 9ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Περιγραφή Μαθήματος

Bασικοί ορισμοί και προβλήματα της Hλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας. Mέθοδοι επίλυσης προβλημάτων παρεμβολής. Πρότυπα και Προδιαγραφές. Aνασκόπιση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας: Προσεγγίσεις κοντινού και μακρινού πεδίου, διάδοση κυμάτων σε διατάξεις κυματοδήγησης και σε απλά και στρωματοποιημένα υλικά. Θεωρία θωράκισης και εφαρμογών. Φασματική ανάλυση και θεωρία κεραιών στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Πρόβλεψη και μετρήσεις πεδίου ακτινοβολίας. Σημαντικοί παράγοντες σχεδιασμού κυκλωμάτων στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα: Γειώσεις, παθητικές συνιστώσες και φίλτρα, τεχνικές απομόνωσης και καταστολής.