ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Καρναβάς Ιωάννης
Εξάμηνο: 8ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA452/

Περιγραφή Μαθήματος

Περιελίξεις: Είδη, Μονώσεις, Προδιαγραφές. Σύγχρονες Μηχανές: Κατασκευή, Είδη Δρομέων. Γεννήτρια: Εξισώσεις ΗΕΔ, Σύγχρονη αντίδραση, Ρύθμιση τάσης, Παράλληλη λειτουργία, Μεταβολή διέγερσης και ροπής εισόδου, Αντίδραση σε σύστημα dq, Λειτουργικά χαρακτηριστικά, Φόρτιση, Δυναμική συμπεριφορά. Κινητήρας: Εξισώσεις ροπής, Λειτουργία, Μεταβολές φορτίου και διέγερσης, Ροή ισχύος, Εκκίνηση, Δυναμική συμπεριφορά. Επαγωγικοί Κινητήρες: Κατασκευή, Δρομείς, Λειτουργία, Ολίσθηση. Τριφασικοί: Ισοδύναμο κύκλωμα, Χαρακτηριστικές, Μέγιστη ροπή, Απώλειες και απόδοση, Δοκιμές, Διπλός κλωβός, Εκκίνηση, Ρύθμιση ταχύτητας, Μεταβολές τάσης, ροπής, ολίσθησης και πόλων. Επαγωγική γεννήτρια, Δυναμική συμπεριφορά. Μονοφασικοί: Κατασκευή, Είδη, Λειτουργία, Ισοδύναμο κύκλωμα, Δοκιμές, Απόδοση, Εκκίνηση. Άλλες κατηγορίες ηλεκτρικών μηχανών: Κινητήρες μεταβλητής μαγνητικής αντίστασης, σύγχρονοι κινητήρες μαγνητικής αντίστασης, Κινητήρες υστέρησης, Γραμμικοί κινητήρες, κινητήρες Universal, κατασκευή, λειτουργία, εφαρμογές.