ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Καρναβάς Ιωάννης
Εξάμηνο: 7ο εξάμηνο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4 
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA451/

Περιγραφή Μαθήματος

Γενικά: Είδη ηλεκτρικών μηχανών. Επαγόμενη ΗΕΔ. Ροπή. Υστέρηση. Απώλειες.

Μετασχηματιστές: Κατασκευή. Λειτουργία. Ισοδύναμο κύκλωμα. Απώλειες. Δοκιμές. Ρύθμιση τάσης. Απόδοση. Αυτο-Μ/Σ. Τριφασικοί Μ/Σ.

Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ.: Κατασκευή. Περιελίξεις. Διέγερση. Αντίδραση τυμπάνου. Μετάβαση. Πόλοι. Ψήκτρες.

Γεννήτρια: Ισοδύναμο κύκλωμα. Διέγερση ξένη, παράλληλη, σειράς και σύνθετη. Χαρακτηριστικές. Ρύθμιση τάσης. Δυναμική συμπεριφορά.

Κινητήρας: Ισοδύναμο κύκλωμα. Διέγερση ξένη, παράλληλη, σειράς και σύνθετη. Χαρακτηριστικές. Εκκίνηση. Έλεγχος ταχύτητας. Δυναμική συμπεριφορά. Απώλειες και απόδοση ηλεκτρικών μηχανών Σ.Ρ.

Άλλες κατηγορίες: Κινητήρες μόνιμου μαγνήτη χωρίς ψήκτρες. Κινητήρες βήματος. Κατασκευή. Λειτουργία,. Εφαρμογές.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ