ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Καρναβάς Ιωάννης
Εξάμηνο: 7ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4 
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA451/

Περιγραφή Μαθήματος

Γενικά: Είδη ηλεκτρικών μηχανών. Επαγόμενη ΗΕΔ, Ροπή, Υστέρηση, Απώλειες. Μετασχηματιστές: Κατασκευή, Λειτουργία, Ισοδύναμο κύκλωμα, Απώλειες, Δοκιμές, Ρύθμιση τάσης, Απόδοση. Αυτο-Μ/Σ, Τριφασικοί Μ/Σ. Πολικότητα. Παράλληλη λειτουργία. Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ.: Κατασκευή ,Περιελίξεις, Διέγερση, Αντίδραση τυμπάνου, Πόλοι, Συλλέκτης, Ψήκτρες, Μεταγωγή. Γεννήτρια: Ισοδύναμο κύκλωμα, Διέγερση ξένη, παράλληλη, σειράς και σύνθετη. Χαρακτηριστικές, Ρύθμιση τάσης, Παράλληλη Λειτουργία, Δυναμική συμπεριφορά. Κινητήρας: Ισοδύναμο κύκλωμα. Διέγερση ξένη, παράλληλη, σειράς και σύνθετη. Χαρακτηριστικές, Μέθοδοι Εκκίνησης, Έλεγχος ταχύτητας. Δυναμική συμπεριφορά. Απώλειες και απόδοση ηλεκτρικών μηχανών Σ.Ρ. Άλλες κατηγορίες: Κινητήρες μόνιμου μαγνήτη χωρίς ψήκτρες, Κινητήρες βήματος κ.α.: Κατασκευή, Λειτουργία,. Εφαρμογές.