ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Σχοινάς Χρήστος
Εξάμηνο: 3ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA533/

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Βασικές έννοιες Γραμμικού Προγραμματισμού. Γραφική επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού. Κανονική μορφή προβλήματος Γραμμικού Προγραμματισμού. Ιδιότητες των λύσεων. Αλγόριθμος Simplex: γενική περίπτωση. Αλγόριθμος Simplex: Μ-μέθοδος. Αλγόριθμος Simplex: μέθοδος των δύο φάσεων. Δυική θεωρία. Ανάλυση ευαισθησίας. Επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού με τη χρήση λογισμικού (MatLab, Mathematica, LPSolve, Excel), Προβλήματα μεταφοράς. Προβλήματα ελάχιστης συνεκτικότητας δικτύου. Μη-γραμμικές μέθοδοι βελτιστοποίησης. Μέθοδος Newton. Μέθοδος της τέμνουσας.