ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Γραββάνης Γεώργιος
Εξάμηνο: 4ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA386/

Περιγραφή Μαθήματος

Ανάπτυξη Υπολογιστικού Λογισμικού για: άμεση και επαναληπτική επίλυση εξισώσεων, επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων – ελλειπτικές, παραβολικές και υπερβολικές. Μέθοδος των Πεπερασμένων διαφορών. Υπολογισμός ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων, Εφαρμογές. Η γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN. Μαθηματικό – Υπολογιστικό Λογισμικό και Αλγόριθμοι, Εφαρμογές, Βιβλιοθήκες, Ασκήσεις εργασίας (υλοποιήσεις σε Fortran, κτλ.)