ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Γκιργκινούδη Δήμητρα, Φαρμάκης Φίλιππος
Εξάμηνο: 2ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA385/

Περιγραφή Μαθήματος

Aτομικοί δεσμοί, ατομικά και ιοντικά μεγέθη, ενέργεια συνοχής στα στερεά υλικά 
Κρυσταλλική δομή: κρυσταλλικά και άμορφα υλικά, μοναδιαία κυψελίδα, κρυσταλλικά συστήματα-πλέγματα- επίπεδα, δομές μετάλλων-ημιαγωγών 
Ατέλειες κρυστάλλων: σημειακές, γραμμικές, επίπεδες, στερεά διαλύματα, διάχυση και νόμοι του Fick 
Θερμικές ιδιότητες στερεών-φωνόνια: αγωγιμότητα, διαστολή, θερμοχωρητικότητα, εφαρμογές 
Στοιχεία κβαντομηχανικών εννοιών: ηλεκτρόνια ως κύμα, πηγάδι δυναμικού, αρχή του Heisenberg, κυματοσυναρτήσεις ηλεκτρονίων 
Ηλεκτρική αγωγιμότητα σε μέταλλα: κλασική θεωρία και μοντέλο Drude, κανόνας Matthiessen, φαινόμενο Hall 
Σύγχρονη θεωρία στερεών: θεωρία ενεργειακών ζωνών, ενέργεια Fermi, ενεργός μάζα ηλεκτρονίου, στατιστική Fermi-Dirac, εφαρμογή στην αγωγιμότητα των μετάλλων 
Ηλεκτρική αγωγιμότητα σε ημιαγωγούς: ενδογενείς και εξωγενείς ημιαγωγοί, αγωγιμότητα και θερμοκρασία, ευκινησία φορέων, επανασύνδεση και διάχυση φορέων, αλληλεπίδραση φωτός και
ημιαγωγού 
Μηχανικές ιδιότητες υλικών: τάση, παραμόρφωση και συντελεστής Young 
Διηλεκτρικές ιδιότητες υλικών: διηλεκτρική σταθερά και πολωσιμότητα, διηλεκτρικές απώλειες, πιεζοηλεκτρισμός
Οπτικές ιδιότητες στερεών: δείκτης διάθλασης, νόμος Snell, απορρόφηση, σκέδαση φωτός, φωτοαγωγιμότητα, νέα υλικά