ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Μπάκος Γεώργιος
Εξάμηνο: 9ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA456/

Περιγραφή Μαθήματος

Παθητικά ηλιακά συστήματα. Ένταξη τεχνολογιών εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου. Θερμομονώσεις. Ηλιακός κλιματισμός με ενεργητικά και παθητικά ηλιακά συστήματα. Θέρμανση και ψύξη χώρων με υβριδικά συστήματα. Σχεδιασμός των παραπάνω. Νομοθεσία για την εξοικονόμηση ενέργειας από ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα. Ηλιακές λίμνες (solar ponds). Ενέργεια κυμάτων. Γεωθερμική ενέργεια και συστήματα εκμετάλλευσής της. Προηγμένα συστήματα μετατροπής ενέργειας (ΜΥΔ μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική). Οικονομική αξιολόγηση των παραπάνω. Επιπτώσεις στο περιβάλλον και προοπτικές.