ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Νικολάου Γεώργιος
Εξάμηνο: 8ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA344/

Περιγραφή Μαθήματος

Τεχνολογία και λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος. Θάλαμος ελέγχου της λειτουργίας αντιδραστήρων- ηλεκτρονικά και υπολογιστικά συστήματα. Κώδικες προσομοίωσης λειτουργίας αντιδραστήρων. Δόσεις και θωράκιση από τις ακτινοβολίες. Συστήματα μέτρησης ραδιενέργειας και σχετικά πυρηνικά ηλεκτρονικά. Συστήματα απεικονίσεων στην βιοϊατρική και μη καταστρεπτικού ελέγχου στη βιομηχανία με χρήση πυρηνικών ακτινοβολιών. Βιομηχανικές εφαρμογές πυρηνικών ακτινοβολιών. Κώδικες για σχεδιασμό εφαρμογών πυρηνικών ακτινοβολιών.