ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Νικολάου Γεώργιος
Εξάμηνο: 8ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA345/

Περιγραφή Μαθήματος

Αρχές ασφάλειας και αίτια ατυχημάτων πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος. Διάχυση ραδιενεργού ρύπανσης στο περιβάλλον από τη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων και συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Διάχυση ραδιενεργού ρύπανσης στο περιβάλλον από πυρηνικά ατυχήματα. Κώδικες προσομοίωσης λειτουργίας αντιδραστήρων και επιπτώσεων από πυρηνικά ατυχήματα. Στρατηγικές διαχείρισης πυρηνικών καταλοίπων. Αντιδραστήρες III και IV γενιάς. Το διεθνές πρόγραμμα σύντηξης ITER για παραγωγή ενέργειας. Τύποι αντιδραστήρων παραγωγής ενέργειας με σύντηξη.