ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διδάσκοντες: Σαραφόπουλος Δημήτριος
Εξάμηνο: 9ο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA288/

Περιγραφή Μαθήματος

Διεθνή και εθνικά δορυφορικά συστήματα επί της Γεωστατικής (GEO) τροχιάς. Σμήνη δορυφόρων σε χαμηλές (LEOs) και μέσες (MEOs) τροχιές. Επιπτώσεις εκ της γεωμετρίας της τροχιάς.Επαναλήπτης, λυχνία TWT και σημείο λειτουργίας, SSPAs, ενδοδιαμόρφωση. Παράμετροι EIRP και G/T. Κεραίες επί γεωστατικών και μη δορυφόρων. Σχηματοποίηση δέσμης. Άλλα υποσυστήματα δορυφόρου: Παροχής ισχύος, TTC, θερμικού ελέγχου, προώθησης, και ελέγχου προσανατολισμού και θέσης. Δόμηση βασικής ζώνης, διαμόρφωση. Τρόποι πρόσβασης FDMA, TDMA, CDMA και κανάλι ALOHA. Δρομολόγηση σημάτων σε δίκτυο με διακριτές δέσμες. Σύστημα SS-TDMA. Δυναμικά συστήματα ανακατανομής χωρητικότητας (DAMA). Σύστημα SPADE. Συγχρονισμός σταθμών πρόσβασης. Δορυφορικά κυψελοειδή συστήματα. Δορυφόροι DBS, ψηφιακή εκπομπή τηλεοπτικού σήματος MPEG-2/DVB-S, βαθμίδες σταθμού. Δίκτυα VSATs. Σχεδιασμός δορυφορικής ζεύξης. Ισοζύγιο ισχύος. Οπτική δορυφορική ζεύξη. Παραδείγματα δορυφόρων με το πλήρες διάγραμμα του τηλεπικοινωνιακού υποσυστήματος και τις περιοχές κάλυψης (iso-EIRP).