ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διδάσκοντες: Κατσίρη Ελευθερία
Εξάμηνο: 1ο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA478/

Περιγραφή Μαθήματος

Μεταβλητές, σταθερές, τελεστές και εκφράσεις. Οι βιβλιοθήκες της C. Εντολές ελέγχου και επαναλήψεων. Οι συναρτήσεις στη γλώσσα C. Παράμετροι συναρτήσεων, οργάνωση συναρτήσεων, συναρτήσεις εισόδου/εξόδου, αναδρομή. Αρχεία, εντολές αρχείων, αρχεία υψηλού επιπέδου και αρχεία χαμηλού επιπέδου στη γλώσσα C. Δείκτες, τύποι δεικτών και επίλυση προβλημάτων. Δυναμική δέσμευση μνήμης. Δομές και ενώσεις. Ορισμός νέων τύπων δεδομένων. Εργαστήριο προγραμματισμού σε C.