ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Σαραφόπουλος Δημήτριος
Εξάμηνο: 6ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA564/

Περιγραφή Μαθήματος

Δομή της Γήινης Ατμόσφαιρας. Ιονόσφαιρα: σχηματισμός, ζώνες, μεταβολές ιονόσφαιρας. Ιονοσφαιρική αγωγιμότητα και ιονοσφαιρικά ρεύματα. Οζονόσφαιρα. Ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός. Ηλεκτρικές εκκενώσεις στην ατμόσφαιρα. Γήινο μαγνητικό πεδίο. Θεωρία Δυναμό. Δομή Γεωμαγνητόσφαιρας. Ζώνες Van Allen. Μαγνητοσφαιρικά ρεύματα. Electrojets. Μαγνητικές καταιγίδες. Το ηλεκτρικό κύκλωμα του συστήματος Μαγνητόσφαιρα- Ιονόσφαιρα. Μετρήσεις ΗΜ πεδίων και πλάσματος στο γήινο περιβάλλον. Διαπλανητικό πλάσμα και πεδίο. Ηλεκτροδυναμική της ηλιακής ατμόσφαιρας. Ηλιακές εκρήξεις.

.