ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Τσαουσίδης Βασίλειος
Εξάμηνο: 8ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA194/

Περιγραφή Μαθήματος

Δρομολόγηση ενδοπεριοχής. Ονοματολογία Διαδικτύου. Διαδικτυακό πρωτόκολλο. Δρομολόγηση διαπεριοχών. Πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης TCP. Έλεγχος ροής. Βασικά μοντέλα ουρών. Καθυστέρηση. Έλεγχος και αποφυγή συμφόρησης. Προσθετική αύξηση πολλαπλασιαστική μείωση. Προώθηση πακέτων σε Ουρές προτεραιότητας (Priority Queuing) και Δίκαιης κατανομής (Fair Queuing). Απόρριψη πακέτων με τυχαία πρόωρη απόρριψη.