ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Πρατικάκης Ιωάννης
Εξάμηνο: 4ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA118/

Περιγραφή Μαθήματος

Τεχνολογία Γραφικών, Αλγόριθμοι Παράστασης Βασικών σχημάτων σε Πλεγματικές οθόνες, Μετασχηματισμοί 2Δ/3Δ και συστήματα συντεταγμένων, Αποκοπή, Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης, Μοντέλα και Δομές Παράστασης αντικειμένων και εικόνων, Παραμετρικές καμπύλες και επιφάνειες, Αλγόριθμοι απόκρυψης, Μοντέλα και αλγόριθμοι φωτισμού, Απεικόνιση υφής και αναγλύφου, Αλγόριθμοι παρακολούθησης ακτίνας, προηγμένα μοντέλα και αλγόριθμοι φωτισμού, Συνθετικές ταινίες.