ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Μουρούτσος Σπυρίδων
Εξάμηνο: 7ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA230/

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή. Στοιχεία και κυκλώματα αναλογικού ελέγχου. Στοιχεία και κυκλώματα ψηφιακού ελέγχου. Λογικός έλεγχος συστημάτων: προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές και μικροελεγκτές. Σύνθεση διατάξεων αυτοματισμού για έλεγχο βιομηχανικών διεργασιών.