ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Κυριακού ΓεώργιοςΧρυσομάλλης Μιχαήλ
Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA407/

Περιγραφή Μαθήματος

Γραμμές μεταφοράς. Θεωρία γραμμών μεταφοράς, Παράμετροι, τάση και ρεύμα, χαρακτηριστική αντίσταση, τερματισμός, χάρτης Smith, συζυγής προσαρμογή.

Οδηγούμενα Κύματα Ραδιοσυχνοτήτων. Εγκάρσια Κύματα ΤΕΜ, ΤΕ και ΤΜ, ρυθμοί, συνθήκες διάδοσης και αποκοπής, κυματοδηγοί ορθογωνικής διατομής και ομοαξονικά καλώδια, ισοδύναμο κύκλωμα, διαδιδόμενη ισχύς, παραμόρφωση σήματος και ταχύτητα ομάδας.

Οδηγούμενα Κύματα Οπτικών Συχνοτήτων: Ανάλυση πολυρυθμικής ίνας με τη χρήση της γεωμετρικής οπτικής, Σύζευξη φωτός στην οπτική ίνα, Επίπεδοι διηλεκτρικοί κυματοδηγοί.

Παραγωγή και ανίχνευση σημάτων ραδιοσυχνοτήτων, μικροκυμάτων και υπερύθρων-οπτικών.

Βασικές πηγές, μικροκυματικές ταλαντώτριες, Laser. Ημιαγωγικοί ανιχνευτές. Σύζευξη σημάτων στις γραμμές μεταφοράς.

Ανάλυση Κυκλωμάτων Ραδιοσυχνοτήτων και Μικροκυμάτων: Αναπαράσταση πολύθυρων κυκλωμάτων με πίνακες συνθέτων Αντιστάσεων, Αγωγιμοτήτων και Υβριδικών.

Παράμετροι Σκέδασης: ορισμός, διαγράμματα ροής. Ανάλυση διατάξεων.

Ανάλυση Βασικής Ασύρματης Ζεύξης: Διάγραμμα βαθμίδων, βασικά χαρακτηριστικά κάθε βαθμίδας, κέρδος και συμπίεση κέρδους, δείκτης θορύβου, προϋπολογισμός ζεύξης.

Ανάλυση Βασικής Οπτικής Ζεύξης: Διάγραμμα βαθμίδων, βασικά χαρακτηριστικά κάθε βαθμίδας, προϋπολογισμός ισχύος και χρόνου ανόδου ζεύξης.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ