ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Αραμπατζής Αυγερινός
Εξάμηνο: 2ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4 
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1 
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA360/

Περιγραφή Μαθήματος

Aντικειμενοστρεφής προγραμματισμός. Κλάσεις και αντικείμενα. Δυναμικά αντικείμενα. Δείκτες, αναφορές και πρωτογενείς τύποι δεδομένων. Κλάσεις, ενθυλάκωση, αφαίρεση δεδομένων,
υπερφόρτωση τελεστών, κληρονομικότητα, ιεραρχίες κλάσεων. Εικονικές συναρτήσεις, πολυμορφισμός, αφηρημένες κλάσεις. Χειρισμός εξαιρέσεων, ρεύματα. Γενικευμένος προγραμματισμός, διασυνδέσεις. Αρθρωτός προγραμματισμός. Αντικειμενοστρεφείς γλώσσες προγραμματισμού και αντικειμενοστρεφή περιβάλλοντα προγραμματισμού. Η γλώσσα προγραμματισμού C++.